Kakšno je stališče Kitajske do Izraela?

Kitajska in Izrael sta vzpostavila diplomatske, gospodarske, kulturne in vojaške vezi, ki segajo v leto 1950, ko je bil Izrael prva država na Bližnjem vzhodu, ki je priznala Ljudsko republiko Kitajsko kot legitimno vlado Kitajske. Kljub temu pa Kitajska ni vzpostavila normalnih diplomatskih odnosov z Izraelom do leta 1992. Od takrat sta Izrael in Kitajska razvila vse tesnejše gospodarske, vojaške in tehnološke povezave med seboj. Kitajska je tretji največji trgovinski partner Izraela na svetu in največji trgovinski partner na Daljnem vzhodu1.

Vendar pa se Kitajska in Izrael še vedno ne strinjata glede vprašanja Palestine, izraelskih naselbin na Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu, gospodarske blokade Gaze in izraelskega zidu na Zahodnem bregu. Kitajska je kritizirala izgradnjo izraelskih naselbin na Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu1.

Kitajska in izraelsko-palestinski konflikt

Kitajska je pokazala zanimanje za gojenje arabskega sveta, katerega voditelji so močno nasprotovali obstoju Izraela. Kljub temu je Izrael poskušal vzpostaviti vezi s Kitajsko leta 1950, vendar je bil zavrnjen, deloma zaradi kitajskega nezanimanja, deloma pa zaradi njene osredotočenosti na korejsko vojno v letih 1950-532.

Kitajska je v preteklosti podpirala palestinsko stvar, kar odraža njeno hladnovojno podporo gibanjem za nacionalno osvoboditev. Danes pa interesi Kitajske v Izraelu pretehtajo tiste, ki jih ima s Palestinci. Sino-izraelska trgovina je večja kot tista med Kitajsko in Palestinci, skoraj 70-krat večja leta 20172.

Kitajska in trenutni konflikti

Kitajska je ponovila svoje stališče, da mora Izrael zaščititi civiliste, tudi ko se brani, hkrati pa je svojemu palestinskemu sogovorniku povedala, da Kitajska “globoko sočustvuje” z težavami, s katerimi se sooča njegov narod3.

Ko je palestinski predsednik Mahmoud Abbas junija obiskal Peking, je Kitajska obljubila, da bo prispevala “kitajsko modrost, kitajsko moč” za rešitev dolgotrajnega konflikta med Palestinci in Izraelom4.

Zaključek

Čeprav je Kitajska poskušala ostati nevtralna glede izraelsko-palestinskega vprašanja, se je kitajsko javno mnenje vse bolj polariziralo. Nekateri podpirajo Izrael, drugi pa Palestino. Ta razdeljenost odraža notranje napetosti znotraj Kitajske5.

Kljub temu, da je Kitajska poskušala ohraniti nizko stopnjo in uravnoteženo diplomacijo med Izraelom in Palestino, se tudi sama sooča z grožnjami terorizma in ekstremizma. Zato se ne more popolnoma izogniti konfliktu. Varnost zahodne Kitajske je tesno povezana z varnostjo na Bližnjem vzhodu5.