Južnokitajsko morje: le diplomacija lahko prepreči odprt konflikt med Kitajsko in Filipini

Južnokitajsko morje je območje, kjer se pojavljajo napetosti med Kitajsko in Filipini, saj obe državi vztrajata pri svojih pomorskih zahtevah in vojaških aktivnostih v regiji1. Da bi preprečili morebiten konflikt, je ključnega pomena, da obe strani najdeta način za mirno sobivanje. V nadaljevanju so predstavljeni trije ključni vidiki, ki jih je treba upoštevati pri iskanju diplomatske rešitve:

1. Pogajanja o skupnih sporazumih

Za izboljšanje medsebojnega zaupanja in dobre volje je pomembno, da obe strani raziskujeta možnosti za sklenitev konstruktivnih dogovorov1. Na primer, Kitajska in Filipini bi lahko ponovno začeli pogajanja o možnem sporazumu o storitveni pogodbi v območju Reed Bank, ki je ključnega pomena za energetsko varnost Filipinov1. V zameno za implicitno priznanje filipinskih suverenih pravic na tem območju bi Manila lahko sklenila pogodbo s kitajskim podjetjem, ki bi pomagalo raziskovati in razvijati potencialno obsežne vire ogljikovodikov v tem območju1.

2. Proaktivna in subtilna diplomacija

Zaradi občutljive narave sporov in njihovih domačih političnih posledic je potrebna proaktivna in subtilna diplomacija1. Diplomatsko reševanje pomorskih sporov med Filipini in Kitajsko bo zahtevno, vendar je alternativa tveganje za vstop v uničujoč konflikt na enem najpomembnejših svetovnih plovnih poti1.

3. Vloga Združenih držav

Združene države imajo vlogo pri preprečevanju vojaške eskalacije, ki izhaja iz ozemeljskega spora3. Washingtonska obrambna pogodba z Manilo bi lahko Združene države potegnila v morebiten konflikt med Kitajsko in Filipini zaradi obsežnih zalog zemeljskega plina ali donosnih ribolovnih območij na spornem ozemlju3. Neuspeh kitajskih in jugovzhodnoazijskih voditeljev pri reševanju sporov z diplomatskimi sredstvi bi lahko spodkopal mednarodne zakone, ki urejajo pomorske spore, in spodbudil destabilizacijske oborožitvene tekme3.

Čeprav je iskanje diplomatske rešitve zahtevno, je ključnega pomena, da se obe strani aktivno vključita v pogajanja in sodelovanje, da bi preprečili morebiten konflikt v Južnokitajskem morju.