Prepoved kadilnic in arom v elektronskih cigaretah?

Na ministrstvu za zdravje so pripravili predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Ta bi med drugim prepovedala arome v elektronskih cigaretah ter kadilnice v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih. Predlog je v javni razpravi do 30. marca.

Razlog za pripravo zakonske novele, ki je razvidna iz dokumenta, objavljenega na portalu eDemokracija, je ustrezna uskladitev nacionalne zakonodaje s pravnim redom EU, saj je Evropska komisija lani ugotovila manjše nepravilnosti pri prenosu evropske direktive glede proizvodnje, predstavitve in prodaje tobačnih izdelkov.

Poleg tega bi novela v nacionalno zakonodajo prenesla delegirano direktivo Evropske komisije glede strožjih določb za ogrevane tobačne izdelke. Ta uvaja prepoved značilnih arom za ogrevane tobačne izdelke in aromatičnih snovi v kateri koli od njihovih komponent. Poleg tega direktiva na embalažo ogrevanih tobačnih izdelkov uvaja splošna, informativna in sestavljena zdravstvena opozorila, kot to velja za druge tobačne izdelke za kajenje.

Kot je še navedeno v dokumentu, bi novela izenačila obravnavo elektronskih cigaret in tekočin oz. polnil z nikotinom in brez njega. Podatki namreč kažejo, da so privlačne arome v elektronskih cigaretah povezane s povečanjem privlačnosti elektronskih cigaret in zmanjšanjem zaznavanja njihove škodljivosti.

“Arome so prepoznane kot varne ob zaužitju, vendar gre pri vdihavanju za drugo pot vnosa. Za večino arom še ni znano, kako vplivajo na zdravje pri dolgoročnem vdihavanju, pri nekaterih pa so znani hudi škodljivi učinki na zdravje dihal. Iz previdnostnega principa zato za elektronske cigarete uvajamo prepoved vseh arom, razen tobačnih,” je našteto med razlogi za sprejem zakona.

Novela bi prepovedala kadilnice v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih

Zaradi nepopolne zaščite prebivalcev pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu in emisijam drugih povezanih izdelkov, pa tudi velikega deleža neskladnosti z zakonskimi določbami, bi novela prepovedala kadilnice v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih.

Na tržišču se pojavlja vedno več novih tobačnih in nikotinskih izdelkov, zato predlog novele ob tem uvaja sistem za odobritev teh proizvodov. Direktiva državam članicam omogoča, da lahko uvedejo sistem za odobritev novih tobačnih proizvodov in za to proizvajalcem in uvoznikom teh izdelkov zaračunavajo sorazmerne pristojbine za take odobritve.

Z namenom bolj učinkovitega izvajanja zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov z novelo dopolnjujejo tudi nekatere določbe nadzora in kazenske določbe, ki vključujejo sodelovanje več nadzornih organov in nove kršitve posameznikov.

Novela bi tudi uzakonila prepoved dajanja na trg tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov preko interneta, telekomunikacij ali katere koli druge razvijajoče se tehnologije. Po oceni predlagatelja bodo prepoved čezmejne prodaje na daljavo učinkoviteje izvajali, če prepovejo uvoz teh izdelkov s strani posameznikov. Zato bi novela uvedla globe tudi za posameznike, ki prodajajo tobak, tobačne in povezane izdelke, saj je prodaja teh dovoljena zgolj v poslovnem prostoru, ki za to pridobi dovoljenje.

Na ministrstvu menijo, da bodo z ukrepi iz novele prispevali k ciljem strategije za zmanjševanje posledic rabe tobaka 2022–2030, in sicer, da bo delež odraslih, ki uporabljajo tobačne izdelke, v letu 2030 pod petimi odstotki. Za mladostnike pa strategija navaja cilj, da bo tistih, ki so uporabili tobačne in druge nikotinske izdelke v zadnjih 30 dneh, v letu 2030 med 13-letniki manj kot en odstotek in med 15-letniki manj kot pet odstotkov.